Adverteren

Het is mogelijk om op HTML School te adverteren. HTML School accepteert reclamebanners met de afmetingen van 468 x 60 pixels en 120 x 600 pixels. De reclamebanners van 468 x 60 pixels zullen op 4 pagina's bovenaan gepresenteerd worden. De reclamebanners van 120 x 600 pixels zullen onder het menu getoond worden. De afmeting van 600 pixels, mogen ook minder pixels zijn. De reclamebanners van 120 x 600 pixels zullen op 4 pagina's onder het menu getoond worden. Voor de prijzen kunt u contact opnemen via het contactformulier. HTML School zal u dan informeren over de prijzen.