Kleurcodes

Om kleuren aan te geven op een website kan je de kleur in het Engels invullen, dit is echter maar een beperkt aantal kleuren. Hieronder zie je kleurcodes van meer dan 200 kleuren. Dit zijn hexidecimale codes. Je kan ze gebruiken in HTML om kleuren aan te geven.

#FFFFFF #FFCCFF #FF99FF #FF66FF #FF33FF #FF00FF
#FFFFCC #FFCCCC #FF99CC #FF66CC #FF33CC #FF00CC
#FFFF99 #FFCC99 #FF9999 #FF6699 #FF3399 #FF0099
#FFFF66 #FFCC66 #FF9966 #FF6666 #FF3366 #FF0066
#FFFF33 #FFCC33 #FF9933 #FF6633 #FF3333 #FF0033
#FFFF00 #FFCC00 #FF9900 #FF6600 #FF3300 #FF0000
#CCFFFF #CCCCFF #CC99FF #CC66FF #CC33FF #CC00FF
#CCFFCC #CCCCCC #CC99CC #CC66CC #CC33CC #CC00CC
#CCFF99 #CCCC99 #CC9999 #CC6699 #CC3399 #CC0099
#CCFF66 #CCCC66 #CC9966 #CC6666 #CC3366 #CC0066
#CCFF33 #CCCC33 #CC9933 #CC6633 #CC3333 #CC0033
#CCFF00 #CCCC00 #CC9900 #CC6600 #CC3300 #CC0000
#99FFFF #99CCFF #9999FF #9966FF #9933FF #9900FF
#99FFCC #99CCCC #9999CC #9966CC #9933CC #9900CC
#99FF99 #99CC99 #999999 #996699 #993399 #990099
#99FF66 #99CC66 #999966 #996666 #993366 #990066
#99FF33 #99CC33 #999933 #996633 #993333 #990033
#99FF00 #99CC00 #999900 #996600 #993300 #990000
#66FFFF #66CCFF #6699FF #6666FF #6633FF #6600FF
#66FFCC #66CCCC #6699CC #6666CC #6633CC #6600CC
#66FF99 #66CC99 #669999 #666699 #663399 #660099
#66FF66 #66CC66 #669966 #666666 #663366 #660066
#66FF33 #66CC33 #669933 #666633 #663333 #660033
#66FF00 #66CC00 #669900 #666600 #663300 #660000
#33FFFF #33CCFF #3399FF #3366FF #3333FF #3300FF
#33FFCC #33CCCC #3399CC #3366CC #3333CC #3300CC
#33FF99 #33CC99 #339999 #336699 #333399 #330099
#33FF66 #33CC66 #339966 #336666 #333366 #330066
#33FF33 #33CC33 #339933 #336633 #333333 #330033
#33FF00 #33CC00 #339900 #336600 #333300 #330000
#00FFFF #00CCFF #0099FF #0066FF #0033FF #0000FF
#00FFCC #00CCCC #0099CC #0066CC #0033CC #0000CC
#00FF99 #00CC99 #009999 #006699 #003399 #000099
#00FF66 #00CC66 #009966 #006666 #003366 #000066
#00FF33 #00CC33 #009933 #006633 #003333 #000033
#00FF00 #00CC00 #009900 #006600 #003300 #000000
#444444 #666666 #888888 #999999 #AAAAAA #BBBBBB
#CCCCCC #DDDDDD #EEEEEE #F0F0F0