Opbouw in HTML

HEAD  TITLE  META NAME  LINK  BODY 

De HTML pagina wordt opgebouwd uit twee delen. De HEAD en de BODY. Het HEAD element bevat de informatie over de pagina. De BODY bevat de inhoud van de pagina.

HEAD
Het HEAD element open je met <HEAD> en sluit je met </HEAD>. Tussen het openen en sluiten van HEAD zet je de elementen TITLE, META en LINK. Er zijn er nog meer maar die beschrijven we niet.

TITLE
Het TITLE element dient tussen de HEAD geplaatst te worden. Er kunnen geen HTML codes geplaatst worden in de TITLE, wat bedoel ik hiermee? Er kunnen daar geen afbeeldingen of tekstopmaak in gezet worden. De TITLE wordt weergegeven boven in de browser. Dit is erg handig voor gebruikers zodat ze weten op welke website ze zitten.
<TITLE>titel van website</TITLE>

META NAME
Een META NAME bepaalt wat de zoekmachines met je website aanmoeten. Een META NAME is opgedeeld in verschillende soorten.

 • Description: De tekst die je hier inzet komt te staan onder de link bij de zoekmachine. Dit is de beschrijving van je website.
  <META NAME="DESCRIPTION" CONTENT="Hier komt de beschrijving van je website">

 • Keywords: Hierin zet je de trefwoorden die met je website te maken hebben. Je dient deze te scheiden door een komma.
  <META NAME="KEYWORDS" CONTENT="website, speelgoed, huis, boompje, beestje">

 • Robots: Hierin geef je aan of de website wel of niet opgenomen moet worden. Niet opnemen geef je aan met noindex. Met index geef je aan dat de website wel geindexeerd mag worden en met follow geef je aan dat de hyperlinks ook gevolgd mogen worden.
  <META NAME="ROBOTS" CONTENT="index, follow">

 • Revisit-after: Hierin geef je aan wanneer de website weer opnieuw gescreend moet worden. Zodat de zoekmachine up to date blijft.
  <META NAME="REVISIT-AFTER" CONTENT="2 month">


LINK
Met LINK kan er worden gelinkt naar een extern bestand die gekoppeld moet worden aan de website. Zoals een Javascript bestand of een CSS bestand. LINK hoeft niet geŽindigd te worden.
<LINK>
Voorbeeld om een css link te maken:
<LINK HREF="cssbestand.css" REL="stylesheet" TYPE="text/css">

BODY
Het BODY element plaats je onder het HEAD element. Je opent het met <BODY> en sluit het met </BODY>. De onderstaande attributen worden in de BODY tag geplaatst.

 • BGCOLOR
  Hiermee kan je de achtergrondkleur instellen. Dit doe je met behulp van de kleurcodes.
  BGCOLOR="#FF0000"

 • BACKGROUND
  Hiermee kan je een achtergrond instellen. Je dient de afbeelding in de map van je website te zetten. Anders kan geen plaatje gevonden worden.
  BACKGROUND="afbeeelding.jpg"

 • TEXT
  Hiermee kan de tekstkleur ingesteld worden. Dit doe je met behulp van kleurcodes.
  TEXT="#000000"

 • LINK
  Hiermee kan de kleur ingesteld worden van alle hyperlinks.
  LINK="#000000"

 • ALINK
  Hiermee kan de kleur ingesteld van de hyperlink als hier op geklikt wordt.
  ALINK="#00FF33"

 • VLINK
  Hiermee kan de kleur ingesteld van de hyperlink als hier op geklikt is.
  VLINK="#FF0000"