Tabellen

TABLE  TR  TD

Met tabellen kan je bepalen waar iets op de website terecht komt, je kan er ook alles netjes mee ordenen. Op deze pagina staan de belangrijkste elementen en attributen die je kan gebruiken om een tabel te maken.

Voorbeelden van tabellen staan onderaan deze pagina

TABLE
Met het TABLE element kan je aangeven dat de tabel begint. Je opent TABLE met <TABLE> en je sluit TABLE met </TABLE>. Het afsluiten van de tabel doe je helemaal aan het einde van de tabel. In de eerste tag van TABLE komen de attributen. De onderstaande attributen behoren dus in dit element:<TABLE>.

 • HEIGHT
  Met dit attribuut wordt de hoogte bepaald voor de tabel. De afmetingen vul je in met behulp van het aantal pixels.
  <TABLE HEIGHT="waarde">

 • WIDTH
  Met dit attribuut wordt de breedte bepaald voor de tabel. De afmetingen vul je in met behulp van het aantal pixels.
  <TABLE WIDTH="waarde">

 • BORDER
  Met het BORDER attribuut is de dikte van de rand te bepalen. De waarde geef je aan in pixels. Als u de waarde met 0 invult, dan wordt er geen rand weergegeven.
  <TABLE BORDER="waarde">

 • BORDERCOLOR
  Met het BORDERCOLOR attribuut is de kleur van de rand te bepalen. De waarde is een kleur die je aangeeft met 1 van de engelse kleurnamen of met de kleurcodes.
  <TABLE BORDERCOLOR="waarde">

 • CELLPADDING
  Het CELLPADDING attribuut geeft aan wat de ruimte moet zijn tussen de inhoud en de rand van een cel. De waarde geef je aan in pixels. Als u de waarde met 0 invult, dan wordt er geen ruimte tussen de inhoud en de rand gezet.
  <TABLE CELLPADDING="waarde">

 • CELLSPACING
  Het CELLSPACING attribuut geeft aan wat de ruimte moet zijn tussen cellen en de buitenste rand van een tabel. De waarde geef je aan in pixels. Als u de waarde met 0 invult, dan wordt er geen ruimte tussen cellen gezet.
  <TABLE CELLPADDING="waarde">

 • BGCOLOR
  Met het BGCOLOR attribuut kan je de achtergrondkleur van de tabel bepalen. De waarde geef je aan in de Engelse benamingen van kleuren of in de kleurcodes. De Engelse benamingen zijn bijvoorbeeld: red, blue, yello, green of black. De kleurcodes zijn op deze website ook te vinden.
  <TABLE BGCOLOR="waarde">

 • BACKGROUND
  Met het BACKGROUND attribuut is het mogelijk om een afbeelding als achtergrond in de tabel te zetten. De waarde die je invult is een link naar de afbeelding toe. Dit kan een afbeelding zijn van het internet, maar ook een afbeelding die zich in een map van de website bevind. Als het plaatje zich in de map Images bevind, dan ziet de link er zo uit: ./Images/afbeelding.jpg. De afbeelding zal de gehele tabel bedekken.
  <TABLE BACKGROUND="waarde">

TR
Met het TR element begin je een nieuwe rij in een tabel. Je gaat hier dus verticaal werken. Je zet het TR element na het TABLE element. Je opent TR met <TR> en je sluit TR met </TR>. Het afsluiten van een TR doe je als je bijvoorbeeld een nieuwe rij wil beginnen of aan het eind van de tabel. In de eerste tag van TR komen de attributen. De onderstaande attributen behoren dus in dit element:<TR>.

 • BGCOLOR
  Met het BGCOLOR attribuut kan je de achtergrondkleur van de cellen in deze rij bepalen. De waarde geef je aan in de Engelse benamingen van kleuren of in de kleurcodes. De Engelse benamingen zijn bijvoorbeeld: red, blue, yello, green of black. De kleurcodes zijn op deze website ook te vinden.
  <TR BGCOLOR="waarde">

 • BACKGROUND
  Met het BACKGROUND attribuut is het mogelijk om een afbeelding als achtergrond in de cellen van deze rij te zetten. De waarde die je invult is een link naar de afbeelding toe. Dit kan een afbeelding zijn van het internet, maar ook een afbeelding die zich in een map van de website bevind. Als het plaatje zich in de map Images bevind, dan ziet de link er zo uit: ./Images/afbeelding.jpg. De afbeelding zal de gehele tabel bedekken.
  <TR BACKGROUND="waarde">

TD
Met het TD element start je een nieuwe cel in een rij. Je gaat hier dus horizontaal werken. Je zet het TD element na het TR element. Je opent TD met <TD> en je sluit TD met </TD>. Het afsluiten van een TD doe je voordat je een nieuwe cel wilt beginnen. In de eerste tag van TD komen de attributen. De onderstaande attributen behoren dus in dit element:<TD>.

 • HEIGHT
  Met dit attribuut wordt de hoogte bepaald van de cel. De afmetingen vul je in met behulp van het aantal pixels.
  <TD HEIGHT="waarde">

 • WIDTH
  Met dit attribuut wordt de breedte bepaald van de cel. De afmetingen vul je in met behulp van het aantal pixels.
  <TD WIDTH="waarde">

 • BGCOLOR
  Met het BGCOLOR attribuut kan je de achtergrondkleur van een cel bepalen. De waarde geef je aan in de Engelse benamingen van kleuren of in de kleurcodes. De Engelse benamingen zijn bijvoorbeeld: red, blue, yello, green of black. De kleurcodes zijn op deze website ook te vinden.
  <TD BGCOLOR="waarde">

 • BORDERCOLOR
  Met het BORDERCOLOR attribuut is de kleur van de rand van de cel te bepalen. De waarde is een kleur die je aangeeft met 1 van de engelse kleurnamen of met de kleurcodes.
  <TABLE BORDERCOLOR="waarde">

 • BACKGROUND
  Met het BACKGROUND attribuut is het mogelijk om een afbeelding als achtergrond van een cel te zetten. De waarde die je invult is een link naar de afbeelding toe. Dit kan een afbeelding zijn van het internet, maar ook een afbeelding die zich in een map van de website bevind. Als het plaatje zich in de map Images bevind, dan ziet de link er zo uit: ./Images/afbeelding.jpg. De afbeelding zal de gehele tabel bedekken.
  <TD BACKGROUND="waarde">

 • ROWSPAN
  Met het ROWSPAN attribuut kunnen meerdere cellen tot 1 cel samengevoegd worden. Met het ROWSPAN attribuut worden de cellen in verticale richting samengevoegd. De waarde is het aantal cellen wat je wilt samenvoegen.
  <TD ROWSPAN="waarde">

 • COLSPAN
  Met het COLSPAN attribuut kunnen meerdere cellen tot 1 cel samengevoegd worden. Met het COLSPAN attribuut worden de cellen in horizontale richting samengevoegd. De waarde is het aantal cellen wat je wilt samenvoegen.
  <TD COLSPAN="waarde">


Voorbeelden van tabellen

Een tabel met 4 kolommen.

Script:
<TABLE HEIGHT="150" WIDTH="200" BGCOLOR="yellow" BORDER="2" BORDERCOLOR="red" CELLPADDING="20" CELLSPACING="5">
<TR>
<TD>Cel 1</TD>
<TD>Cel 2</TD>
</TR>
<TR>
<TD>Cel 3</TD>
<TD BGCOLOR="green">Cel 4</TD>
</TR>
</TABLE>

Cel 1 Cel 2
Cel 3 Cel 4


Een tabel met rowspan

Script:
<TABLE HEIGHT="150" WIDTH="200" BORDER="2">
<TR>
<TD ROWSPAN="2">Cel 1</TD>
<TD>Cel 2</TD>
</TR>
<TR>
<TD>Cel 3</TD>
</TR>
</TABLE>

Cel 1 Cel 2
Cel 3


Een tabel met colspan

Script:
<TABLE HEIGHT="150" WIDTH="200" BORDER="2">
<TR>
<TD COLSPAN="2">Cel 1</TD>
</TR>
<TR>
<TD>Cel 2</TD>
<TD>Cel 3</TD>
</TR>
</TABLE>

Cel 1
Cel 2 Cel 3